De Dinkelhoeve

.

Over de Dinkelhoeve

De Dinkelhoeve maakte vroeger deel uit van de buitenplaats 'Ipenrode': "het is bekend dat Klaas Huibertszoon van der Fits de boerderij in 1746 voor een jaar pachtte van Constantijn Nikolaaszoon Sautijn, de toenmalige eigenaar van Ipenrode. In het pachtcontract wordt de boerderij omschreven als ‘een huysmanswoningh met hooyberg, schuur en omtrent sesentwintigh morgen lands… geleegen… aan de Heerewegh naast en voor de hofsteede Ipenroden’". (Uit: ‘Monumenten van Heemstede’ – een uitgave van de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek).

De boerderij is nog steeds in gebruik als melkveehouderijbedrijf. Het bedrijf is sinds 2002 officieel gecertificeerd als biologisch zuivelbedrijf. Inmiddels woont en werkt de derde generatie Milatz op de boerderij. De familie Milatz stamt af van Coenraad Milatz (1796-1872), een zoon van de bekende tekenaar en etser Franciscus Andreas Milatz (1763-1808).